© rightsizeIT 2012 SERVICIILE rightsizeIT  rightsizeIT beneficiază de suportul a peste 30 de consultanți certificați care asigură livrarea oricarui proiect în condițiile de calitate și în conformitate cu standardele PMI, normele locale și UE. Serviciile oferite prin consultanții proprii, precum și prin cei ai partenerilor noștri, acoperă întregul ciclu de viață al unui proiect de integrare respectiv de consultanță, de la faza de concept, studiu de fezabilitate până la faza de realizare, punere în funcțiune respectiv optimizare, modernizare. Serviciile de consultanță și integrare oferite de rightsizeIT partenerilor și clientilor săi sunt următoarele: PROJECT MANAGEMENT Serviciile de management ale proiectului puse la dispozitie de noi includ coordonarea tuturor activităților necesare implementării unui proiect, urmărirea respectarii termenelor și a încadrării în calendarul activităților, derularea optimă a tuturor activităților și subactivităților descrise. Metodologia de management a proiectelor utilizată pentru punerea în practică a acestor servicii se bazeaza pe cele mai recunoscute practici în industrie și pe conceptele PMI (Project Management Institute - SUA), in cadrul rightsizeIT existând manageri de proiect certificați de către PMI. CONSULTANȚA IT Optimizarea unei soluții informatice poate fi realizată din mai multe perspective, dar finalitatea în toate cazurile este îmbunătațirea situației curente, fie din perspectiva fluxurilor, a performanțelor, fie a costurilor totale, menținând interoperabilitatea între sistemele componente, precum si integrarea rapidă și facilă de noi sisteme și aplicații. rightsizeIT oferă în cadrul serviciilor de consultanță IT optimizare de aplicații, soluții de virtualizare, solutii de modernizare aplicații, redefinirea fluxurilor de lucru și a lucrului colaborativ, mobilitate si solutii VDI. CONSULTANȚA FONDURI EUROPENE Consultanții rightsizeIT oferă clienților săi, atât din domeniul public cât si din cel privat, serivicii complete de asistență în identificarea și elaborarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene. Pentru optimizarea șanselor de accesare a fondurilor europene, trebuie parcurse toate etapele specifice fiecarui program de finantare disponibil. Expertiza noastră în proiecte cu finanțare din fonduri europene este completată de expetiza de peste 10 ani a partenerilor noștrii. ARHITECTURA SISTEME INFORMATICE Oferim clienților noștrii servicii complete de arhitectură pentru sisteme informatice bazate pe metodologia TOGAF® a The Open Group pentru Enterprise Architecture. Arhitecții de solutii informatice ai rightsizeIT asigură soluția aplicatie software/platformă hardware optimă cost/beneficii, acoperind necesitățile de business, funcționale și tehnologice ale clienților noștri. AUDIT SI EVALUARE SISTEME INFORMATICE Scopul acestui serviciu este de a determina riscurile de securitate și conformitatea cu cerințele minime de securitate impuse de standardele în domeniu, inclusiv pentru PCI-DSS. În acest sens, rightsizeIT realizează o evaluare independentă a soluțiilor informatice prin intermediul cărora clientul își desfășoară activitatea. În urma activitatilor de evaluare, vom emite o opinie de audit însoțită de un raport de evaluare ‘GAP Analysis’. SECURITATE SISTEME INFORMATICE Prin intermediul acestui serviciu, ne propunem să verificăm gradul de protecție a sistemelor și aplicațiilor clientului împotriva atacurilor din internet, dar și a celor din interior. Spre deosebire de un audit general al sistemelor informaționale, care are ca scop asigurarea privind managementul securității, testele de penetrare presupun verificarea posibilității de a ocoli măsurile tehnice de securitate implementate folosind scenarii realiste. Serviciul este disponibil prin soluție SaaS. Oferta pentru clienții din sectorul Financiar Bancar de audit al sistemului de management al securității informatice pentru sistemele de plăți cu acces la distanta (Internet, Mobile si Home Banking), incluzând planul de securitate și soluția informatică prin intermediul căreia sunt oferite instrumentele de plată cu acces la distanță. OUTTASKING Serviciile de out-tasking oferite de catre noi crează un avantaj economic beneficiarilor prin oferirea de resurse cu expertiză deosebită în arii IT de interes [administrator IT, expert Exchange, SharePoint Portal, PM, analisti IT, etc.] în cadrul unor servicii IT standard. Clientul elimina astfel necesitatea de a angaja permanent resurse proprii intr-un domeniu suport activitatii sale de baza .